Website đang trong quá trình xây lại từ đầu nên có thể 1 số tool sẽ bị xóa vĩnh viễn và được thêm vào tool mới, nhiều tool sẽ được update lên phiên bản mới fix lỗi.... coming soon !!!
chức năng : tự động đồng ý kết bạn, ( theo số lượng tùy chỉnh hoặc all ) login sau đó vào game !
Tool check pass email, check đúng hay sai mật khẩu và đọc thư của mail mà không cần login, hỗ trợ gần 1 triệu domain khác nhau !
phần mềm này giúp bạn lấy toàn bộ thông tin của 1 account bất kì dựa vào email bất kì miễn là email đó có liên kết với facebook mặc dù đã ẩn nhưng vẫn có thể lấy được thông tin !
Throwbin.IO Leecher | Leech data from throwbin.io ( data : email:pass, email , user:pass combo list and custom you regexkey ! ) auti generator links, working with proxy ( http/S, socks4/5 ) full thread !
Phần mềm giúp hỗ trợ đăng kí số lượng lớn hotmail và yahoo sử dụng trình duyệt Chrome, chạy nhiều luồng hỗ trợ check live die ! Auto giải captcha bằng api Anti captcha ! simthue, raisim ! giao diện Dark Mode dể sử dụng
check mail if linked account instagram, full thread, proxy support, fast speed