Phần mềm này có chức năng kiểm tra xem domain nào đã đăng kí và domain nào chưa đăng kí

nếu domain đó chưa đăng kí – xuất ra domain + giá của domain đó ( USD )

Chức năng

  • nhiều luồng ( max 300 luồng )
  • hỗ trợ proxy ( sock, http,api link ) ( có thể dùng hoặc không )
  • tự động lưu file
  • tự động sửa lại domain nếu sai định dạng
  • tự động lấy proxy mới ( nếu dùng api link )
  • giao diện đơn giản, dễ dùng
  • hỗ trợ 5 servers check ( godaddy và whois, google..v.v. )

Bảng giá

THỜI GIANGIÁ TIỀN
7 NGÀY150.000 VND
1 THÁNG500.000 VND
3 THÁNG1.500.000 1.200.000 VND