GMAIL X GOOGLE MAIL CHECKER

Chức năng

phần mềm này có chức năng kiểm tra xem gmail đã đăng kí hay chưa

Kiểm tra xem 1 mail domain khác đã đăng kí ở google hay chưa ( yahoo, hotmail, … và nhiều domain khác )

Tính năng

  • chạy nhiều luồng ( max 200 luồng )
  • hỗ trợ proxy ( http, sock ) – có thể dùng hoặc không
  • tự động lưu file
  • lưu file email chưa check khi dừng tool giữa chừng
  • giao diện đơn giản, dễ dùng

Bảng giá

THỜI GIANGIÁ TIỀN
1 THÁNG400.000 VND
3 THÁNG1.200.000 VND 1.000.000 VND
VĨNH VIỄNXX.XXX.XXX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *