phần mềm này có chức năng check live list uid của bạn đưa vào 1 cách nhanh chóng !

CHỨC NĂNG CÓ GÌ ?

  • KHÔNG CẦN TOKEN HAY COOKIE NÀO CẢ
  • CHẠY TỐC ĐỘ CAO
  • TỰ ĐỘNG LƯU FILE
  • CHẤP NHẬN ĐỊNH DẠNG UID HOẶC UID|PASS…. TẤT CẢ CÁC ĐỊNH DẠNG VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ NGĂN CÁCH BỚI DẤU | VÀ UID PHẢI Ở ĐẦU TIÊN

FILE ĐƯỢC LƯU Ở THƯ MỤC DATA TRONG THƯ MỤC TOOL NHÉ !

MỜI CÁC BẠN TRẢI NGHIỆM NHÉ !

LINK DOWNLOAD